PDF
 
 
 
 
 

Комисар - CommDH/IssuePaper(2013)1 20 November 2013

Право да се напуска дадена страна. Тематичен документ на Комисаря по правата на човека към Съвета на Европа


This document is available in  PDF   format.