PDF
 
 
 
 
 

Komisioneri - CommDH(2013)4 09 April 2013

Raport nga Nils Muižnieks, Komisioner i Këshillit të Europës për të Drejtat e Njeriut, Në vijim të vizitës së tij në "Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë", në 26-29 nëntor 2012


This document is available in  PDF   format.