PDF
 
 
 
 
 

THE CONGRESS / Press release ALBANIA (Albanian version) 27 February 2013

Projekti i Ri Tre Vjeçar për Forcimin e Qeverisë Vendore Nisi Sot nga Këshilli i Europës, Bashkëpunimi Zviceran dhe Ministria e Brendshme : Një partneritet i përbashkët ndërmjet Bashkëpunimit Zviceran, Këshillit të Evropës dhe Ministrisë së Brendshme, ka bërë të mundur një projekt të ri për forcimin e qeverisë vendore në Shqipëri. Projekti do të synojë futjen e metodave të reja në mënyrë që të përmirësojnë ecurinë e njësive të qeverisjes vendore.


This document is available in  PDF   format.