PDF
 
 
 
 

THE CONGRESS / Këshilli i Evropës Kuadër Reference për Demokracinë Rajonale 24 July 2012

Këshilli i Evropës Kuadër Reference për Demokracinë Rajonale [Council of Europe reference framework for regional democracy - Albanian version]


This document is available in  PDF   format.