PDF
 
 
 
 
 

Rec(2000)19Lv 06 October 2000

Rekomendācija dalībvalstu ministru komiteja par valsts prokuratūras lomu krimināltiesiskajā sistēmā (pieņēmusi ministru komiteja 2000.gada 6.oktobrī ministru vietnieku 724. sanāksmē) [Non official translation / Traduction non-officielle]


This document is available in  PDF   format.