Saopstenje za stampu - 774(2007)

Savet Evrope
Posmatračka misija za izbore na Kosovu

150 Kratkoročnih posmatrača dolaze na Kosovo

Pristina, 12 Novembar 2007.

150 kratkoročnih posmatrača (KRP), koji dolaze iz 34 evropske države, danas stižu na Kosovo. Nakon dvodnevnog treninga u Prištini, biće raspoređeni u parovima širom Kosova i svuda gde je nadgledanje potrebno, kako bi nadgledali predstojeće izbore 17. novembra.

U okviru mogućnosti je uspostavljena ravnoteža u zastupljenosti polova (90 muškaraca i 60 žena), nacionalnosti i iskustva. Kao pomoć KRP-u koji su poslati od strane njihovih Ministarstava spoljnih poslova, grupa će sadržati i 18 članova iz Kongresa lokalnih i regionalnih organa vlasti Evrope (Savet Evrope), 4 člana iz Odbora regiona (Evropska Unija) i 7 iz Evropskog parlamenta.

U danima pre izbora, KRP će izvršiti izviđačke posete biračkim mestima koja trebaju da prate. Na dan izbora, moraće da popune formulare za nadgledanje koji sadrže glavne naznake kao što su otvaranje i zatvaranje biračkih mesta i celokupne procedure glasanje i brojenja glasova. Ove informacije će, putem interneta, upotpuniti i obraditi tim stratističara.

Na dan izbora, svaki par posmatrača izbora će u proseku posetiti 8 biračkih mesta. Drugim rečima, 75 parova bi trebalo uspešno da dostigne da proveri četvrtinu od ukupnog broja, od 2350, biračkih mesta. ,,Međutim, daleko važnije od brojki je kvalitet nadgledanja'', insistira Đovani Di Stazi, šef posmatračke misije Saveta Evrope za izbore na Kosovu.

Sakupljene brojke će predstavljati osnovu za preliminarnu izjavu koja će biti predstavljena medijima, dan nakon izbora. Na osnovu ove izjave će se proceniti da li je izborni proces izvršen u skladu sa međunarodnim standardima.


Za dodatne informacije:
http://www.coe.int/t/dc/files/events/2007_kosovo
Posmatračka misija Saveta Evrope za izbore na Kosovu
Fransoa Šarlije (François Charlier), portparol
Mobile: + 377 (0)44 946 662 or + 381 (0)63 126 36 27
Tel: +381 (0)38 504 604 lokal: 8833
e-mail: francois.charlier@coe.int
Kamp Charlie – Industrjska zona - Pristina 10000 Kosovo/UNMIK

Odeljenje za informisanje Saveta Evrope
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11
pressunit@coe.int

www.coe.int/press Top