Basın Bildirisi - 762(2007)

Avrupa Konseyi
Kosova V. Seçim Gözetleme Misyonu (CEEOM V)

Seçimlerden önce son koşu

Priştine, 7 Kasım 2007

Avrupa Konseyi Strasburg’taki Merkezine yeni yapmış olduğu ziyaretinde Misyon Şefi Giovanni Di Stasi, 47 üye ülke Büyükelçilerini Kosova’daki Seçim Gözetleme Misyonu hazırlıklarının durumu hakkında bilgilendirmiştir (CEEOM V).

Giovanni Di Stasi, “Avrupalı ve uluslararası toplumlar, Kosova’daki durumu çok yakından takip etmektedirler. Özellikle Strasburg’daki Büyükelçiler gelecek seçimler için büyük bir ilgi göstermektedir. Gözetleme misyonunun doğru yolda ilerlediği konusunda güvence duymaktadırlar”, şeklinde açıklama yapmıştır.

Yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde seçilmiş yirmi dokuz temsilci, Avrupa Konseyi tarafından yönetilen Kosova Seçim Gözetleme Misyonunun bir parçası olacaktır. Dağılım şu şekildedir: Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinden 18 (Avrupa Konseyi), Bölgeler Komitesinden dört (Avrupa Birliği) ve Avrupa Parlamentosundan yedi üye. Giovanni Di Stasi “Bizimkisi gibi misyonlarda, temsilcileri gözlemciler arasından seçmek çok önemlidir. Bu kadar gözeçarpan kişiliğin mevcudiyeti ve kesin sayısı, Kosova’daki demokratik sürece Avrupa kurumlarının göstermiş oldukları önemi açıkça ifade etmektedir”, diye belirtmiştir.

Şimdiye kadar hazırlıklar iyi yönde ilerlemekte ve gözetleme misyonu tam işlevsel vaziyette bulunmakta ve 12 Kasım’da gelmesi beklenen 34 Avrupa ülkesinden 150 KSG’yi karşılamak için hazır durumdadır. Misyon Şefi, “Geçmiş zamanlarda benzer misyonların dört aydan daha fazla bir süre için düzenlendiğini göz önünde bulundurmalıdır, bu misyon zamana karşı bir yarıştır, bizim kazanmakta olduğumuz bir yarış”, sonucunu vurgulamıştır.

Daha fazla bilgi içim
http://www.coe.int/t/dc/files/events/2007_kosovo
François Charlier, sözcü
Cep: + 377 (0)44 946 662 or + 381 63 126 36 27
Tel: +381 (0) 38 504 604 ext: 8827/8
Email: francois.charlier@coe.int
Camp Charlie – Sanayi Bölgesi - Priştine 10000 Kosova/UNMIK

Avrupa Konseyi Basın Dairesi
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11
pressunit@coe.int

www.coe.int/press Top