Saopstenje za stampu - 664(2007)

Izbori 17 novembra: Dugotrajni posmatrači Saveta Evrope dolaze na Kosovo

Priština, 09 oktobar 2007 – Četrnaest dugotrajnih posmatrača izbora (DPI), iz 10 Evropskih zemalja(1), je stiglo na Kosovo 8. oktobra. Nakon dvodnevnog treninga (9-10 oktobar) oni će biti raspoređeni u parovima na šest mesta na Kosovu, dok će jedna ekipa biti smeštena u Beogradu. Po peti put zaredom Savet Evrope je pozvan od strane Privremene Administracije Ujedinjenih Nacija na Kosovu da predvodi međunarodne posmatrače za nadolazeći izborni proces.
Uprkos činjenici da ovih četrnaest posmatača ima zajedno u celini više od sto posmatračkih misija (neki od njih su i ranije bili na Kosovu), oni će proći kroz detaljan trening o specifikacijama nadolazećih izbora koji će po prvi put biti kombinacija skupštinskih, opštinskih i izbora za gradonačelnike. Nakon treninga oni će imati opštu viziju o istoriji regiona, o prethodnim Kosovskim izborima i sadašnjoj političkim okolnostima, kao i o tehničkim pojedinostima izbornog postupka. „Naš cilj je da pošaljemo najbolje posmatrače, potpuno opremljene, da bi mogli da obave njihov glavni zadatak koji je nadgledanje izbornog procesa na najvišem profesionalnom nivou“; insistira Đovani Di Stazi, vođa Posmatračke misije za izbore na Kosovu Saveta Evrope.
Njihova uloga je da prate celokupni izborni proces kako bi se moglo oceniti da je proces u saglasnosti sa međunarodnim standardima i da su stečeni uslovi za održavanje demokratskih i transparentnih izbora.
Raspoređivanje će početi u četvrtak, 11 oktobra, u sledećim područjima: Gnjilanu, Kosovskoj Mitrovici na severnoj i južnoj strani, Peći, Prištini, Prizrenu i Beogradu. „Treba imati na umu da je tokom izbora 2004 odluka o otvaranju glasačkih mesta van Kosova doneta nedelju dana pred izbore“, objašnjava Đovani Di Stazi. „Da bi bili uspešni mi trebamo biti spremni na svaku mogućnost. Naš plan raspoređivanja nije urezan u kamen. Može se prilagoditi nalazima naših stručnjaka i novim elementima koji se mogu pojaviti. U suštini, posmatrači su raspoređeni gde je najbitnije za našu misiju.“
Pozivamo medije da u utorak 9 oktobra prisustvuju programu treninga posmatrača (moguće je samo fotografisanje). Đovani Di Stazi će odgovarati na pitanja medija. Članovi medija koji su zainteresovani da učestvuju moraju prvo biti akreditovani. Akreditacije se mogu dobiti kontaktirajući predstavnika za medije Saveta Evrope (informacije naveden ispod) i prijavom na ulaz Kamp Charlie u Prištini 9:30 časova.

Za dodatne informacije i akreditovanje
http://www.coe.int/t/dc/files/events/2007_kosovo
Posmatračka misija Saveta Evrope za izbore na Kosovu
Fransoa Šarlije (François Charlier), portparol
Mobile: + 377 (0)44 946 662 or + 381 (0)63 126 36 27
Tel: +381 (0)38 504 604 lokal: 8833
e-mail: francois.charlier@coe.int
Kamp Charlie – Industrjska zona - Pristina 10000 Kosovo/UNMIK

(1) Austrija, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Irska, Moldavija, Holandija, Švedska, Velika Britanija


Odeljenje za informisanje Saveta Evrope
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11

pressunit@coe.int

www.coe.int/press

  Top