1136th meeting (March 2012) / 1136e réunion (mars 2012)

Ryabykh group of cases against the Russian Federation / Groupe Ryabykh contre la Fédération de Russie

    - 89 cases mainly concerning the quashing of final judgments through the supervisory review procedure (civil aspects)

    CM/Inf/DH(2005)20

    - 89 affaires concernant principalement l'annulation de décisions judiciaires définitives à la suite de procédures de contrôle en révision (aspects civils)

CM/Inf/DH(2005)20

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

52854/99

RYABYKH

24/07/03

03/12/03

11227/05

ABDULLAYEV

DH-DD(2011)605

11/02/2010

11/05/2010

39897/02

AGASARYAN

20/11/2008

20/02/2009

2993/03

AKALINSKIY

07/06/2007

07/09/2007

32991/05

ANDREYEV

04/03/2010

04/06/2010

63973/00

ANDROSOV

06/10/05

15/02/06

17472/04

BODROV

12/02/2009

12/05/2009

42234/04

BORODKIN

17/09/2009

17/12/2009

14853/03

BORSHCHEVSKIY

21/09/2006

12/02/2007

62866/00

BOYCHENKO AND GERSHKOVICH

28/06/2007

28/09/2007

23795/02

CHEBOTAREV

22/06/2006

22/09/2006

30714/03

CHEKUSHKIN

15/02/2007

15/05/2007

5964/02

CHERNITSYN

06/04/2006

13/09/2006

30686/03

DANILCHENKO

15/02/2007

15/05/2007

7182/03+

DAVLETKHANOV AND OTHER “CHERNOBYL PENSIONERS”

23/09/2010

23/12/2010

3244/04

DEMENTYEV

06/11/2008

06/02/2009

27101/04

DMITRIYEVA

03/04/2008

29/09/2008

2999/03

DOVGUCHITS

07/06/2007

07/09/2007

7319/05+

EYDELMAN AND OTHER “EMIGRANT PENSIONERS”

04/11/2010

04/02/2011

1752/02

FEDOTOVA IRINA

19/10/2006

19/01/2007

12157/06

GARAGULYA

20/05/2010

20/08/2010

30674/03

GAVRILENKO

15/02/2007

15/05/2007

20430/04

GLADYSHEV AND OTHERS

07/02/2008

07/05/2008

30777/03

GREBENCHENKO

15/02/2007

15/05/2007

13173/03

GUDKOV

22/12/2009

22/03/2010

20023/07

GULYAYEV

DH-DD(2011)620

12/05/2010

12/08/2010

10277/05

IGNATYEVA

03/04/2008

22/12/2009

03/07/2008

22/03/2010

11697/05

IVANOVA

24/04/2008

24/07/2008

19136/04

KALINICHENKO

12/03/2009

12/06/2009

14290/03+

KAZAKEVICH AND 9 OTHER “ARMY PENSIONERS” CASES

14/01/2010

14/04/2010

42538/02

KAZMIN

13/01/2011

20/06/2011

27114/04

KHOTULEVA

30/07/2009

06/11/2009

38597/04

KIRILENKO

05/04/2011

 

11785/02

KLIMENKO

18/01/2007

18/04/2007

30709/03

KLIMENKO AND OSTAPENKO

23/07/2009

23/10/2009

30685/03

KNYAZHICHENKO

15/02/2007

15/05/2007

75473/01

KONDRASHOVA

16/11/2006

16/02/2007

24178/05

KOROVINA

25/02/2010

25/05/2010

20887/03

KOT

18/01/2007

18/04/2007

34615/02

KRAVCHENKO

02/04/2009

02/07/2009

7306/07+

KRAYNOVA AND KRAYNOV AND 9 OTHER “YAKUT PENSIONERS”

17/12/2009

17/03/2010

14390/05

KUCHEROV AND FROLOVA

DH-DD(2011)594E

11/02/2010

11/05/2010

36495/02

KURINNYY

12/06/2008

12/09/2008

68029/01

KUTEPOV AND ANIKEYENKO

25/10/05

15/02/2006

15242/04

KUZMINA

02/04/2009

02/07/2009

16076/06+

LENCHENKOV AND OTHERS

21/10/2010

21/02/2011

3548/04

LUCHKINA

10/04/2008

10/07/2008

22156/04

MIKHAYLOV

22/10/2009

22/01/2010

3447/05+

MOLODYKA AND OTHERS

23/07/2009

23/10/2009

7944/05

MORDACHEV

25/02/2010

25/05/2010

26338/06

MURTAZIN

27/03/2008

27/06/2008

45017/04

NEKHOROSHEV

10/04/2008

10/07/2008

14502/04

NELYUBIN

02/11/2006

26/03/2007

38103/04

NIKOLENKO

26/03/2009

26/06/2009

9549/05

PANASENKO

01/04/2010

01/07/2010

44543/04

PAROLOV

14/06/2007

30/01/2008

7061/02

PETROV

21/12/2006

21/03/2007

1861/05

PETROV SERGEY

10/05/2007

10/08/2007

4874/03

PITELIN AND OTHERS

14/06/2007

14/09/2007

24247/04

PRISYAZHNIKOVA AND DOLGOPOLOV

28/09/2006

28/12/2006

30422/03

PSHENICHNYY

14/02/2008

07/07/2008

31799/08+

PUGACH AND OTHERS

04/11/2010

04/02/2011

69341/01

ROMANOV YURIY

25/10/05

15/02/06

60974/00

ROSELTRANS

21/07/2005

21/10/2005

32865/06+

SENCHENKO AND OTHERS AND 35 OTHER “YAKUT PENSIONERS” CASES

28/05/2009

06/11/2009

30731/03

SEPTA

15/02/2007

15/05/2007

12793/00

SEREGINA

30/11/2006

28/02/2007

40713/04

SHCHUROV

29/03/2011

29/06/2011

55531/00

SITKOV

18/01/2007

18/04/2007

38585/04+

SIZINTSEVA AND OTHERS

08/04/2010

08/07/2010

73203/01

SMARYGIN

01/12/05

01/03/06

30672/03+

SOBELIN AND OTHERS

03/05/2007

03/08/2007

878/03

STETSENKO AND STETSENKO

05/10/2006

05/01/2007

8269/02

SUTYAZHNIK

23/07/2009

10/12/2009

24559/04

TALYSHEVA

22/12/2009

22/03/2010

11093/07+

TARNOPOLSKAYA AND OTHERS

DH-DD(2011)741E

09/07/2009

28/06/2010

4596/02

TAYANKO

02/09/2010

02/12/2010

22551/06

TKACHEV

11/12/2008

11/03/2009

43327/02

TSAREVA

01/04/2010

01/07/2010

66543/01

VASILYEV

13/10/2005

12/04/06

30671/03

VASILYEV BORIS

15/02/2007

15/05/2007

8564/02

VOLKOV STANISLAS

15/03/2007

15/06/2007

48758/99

VOLKOVA

05/04/2005

05/07/2005

44381/04

VOTINTSEVA

11/02/2010

11/05/2010

51380/07

ZAKHAROV

12/03/2009

12/06/2009

23333/05

ZALEVSKAYA

11/02/2010

28/06/2010

67051/01

ZASURTSEV

27/04/2006

27/07/2006

3447/06

ZAYTSEV NIKOLAY

18/02/2010

18/05/2010

25448/06

ZVEZDIN

14/06/2007

14/09/2007 Haut de page

 

  Documents liés
 
   Réunions
 
   Documents connexes