PDF
 
 
 
 
 

THE CONGRESS / Këshilli i Evropës Kuadër Reference për Demokracinë Rajonale 28 January 2013

Këshilli i Evropës Kuadër Reference për Demokracinë Rajonale - Dhënë Ministrave të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale në Evropë, Utreht - 16 deri më 17 nëntor 2009


This document is available in  PDF   format.