PDF
 
 
 
 
 

CEPEJ(2010)1SK 26 November 2010

EURÓPSKA KOMISIA PRE EFEKTÍVNOST SÚDNICTVA (Commission européenne pour l'efficacité de la justice – CEPEJ)
PRÍRUCKA PRIESKUMU SPOKOJNOSTI ÚCASTNÍKOV SÚDNYCH KONANÍ S FUNGOVANÍM SÚDOV V CLENSKÝCH ŠTÁTOCH RADY EURÓPY


This document is available in  PDF   format.