PDF
 
 
 
 
 

CEPEJ(2008)2ML 03 July 2008

European Commission for Efficiency of Justice (CEPEJ) - Checklist for promoting the quality of justice and the courts
COMISIA EUROPEANĂ PENTRU EFICACITATEA JUSTIłIEI (CEPEJ) - Lista de criterii pentru promovarea calităŃii justiŃiei si instanŃelor judiciare


This document is available in  PDF   format.