PDF
 
 
 
 
 

CEPEJ(2007)14MD 07 December 2007

Comisia Europeană Pentru Eficacitatea Justiţiei (CEPEJ) - Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a Recomandărilor existente cu privire la medierea în materie civilă şi familială


This document is available in  PDF   format.