PDF
 
 
 
 
 

CEPEJ(2007)13MD 07 December 2007

Comisia Europeană Pentru Eficacitatea Justiţiei (CEPEJ) - Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a Recomandării existente cu privire la medierea în materie penală


This document is available in  PDF   format.