PDF
 
 
 
 
 

CEPEJ(2006)15EE 08 December 2006

Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjon (CEPEJ) Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika põhjal


This document is available in  PDF   format.