PDF
 
 
 
 
 

CEPEJ(2006)15BH 08 December 2006

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) - Length of court proceedings in the member states of the council of Europe based on the case-law of the European Court of Human Rights
Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) - Dužina postupka u državama članicama Vijeća Evrope, na osnovu sudske prakse - Evropskog suda za ljudska prava


This document is available in  PDF   format.