PDF
 
 
 
 
 

CEPEJ(2005)12revALB 09 December 2005

Komisioni Europian për Efiçencën e Drejtësisë (CEPEJ) - Lista e krontollit të menaxhimit të kohës (Lista e krontollit të treguesve për analizën e kohëzgjatjes së procesit gjyqësor në sistemin e drejtësisë)


This document is available in  PDF   format.