PDF
 
 
 
 
 

CEPEJ(2004)19rev2EE 13 September 2005

Euroopa nõukogu kohtute efektiivsust hindav komisjon (CEPEJ) - Kohtusüsteemide uus eesmärk: iga kohtuasja menetlemine optimaalse ja ettenähtava aja jooksul - Raamprogramm


This document is available in  PDF   format.