PDF
 
 
 
 
 

CCPE(2007)OP1RO 18 December 2008

Avizul nr. 1 (2007) al Consiliului Consultativ Procurorilor Europeni privind - ModalităŃi de îmbunătăŃire a cooperării internaŃionale în domeniul justiŃiei penale”


This document is available in  PDF   format.