PDF
 
 
 
 
 

CCJE-MC(2010)3SE 19 November 2010

KONSULTATIVNI SAVET EVROPSKIH SUDIJA (CCJE)
MAGNA KARTA SUDIJA (osnovna načela)


This document is available in  PDF   format.