PDF
 
 
 
 
 

CCJE(2010)2BU 19 November 2010

Opinion n°13 (2010) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) on the role of Judges in the enforcement of judicial decisions
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ (КСЕС) - СТАНОВИЩЕ №13 (2010) ОТНОСНО РОЛЯТА НА СЪДИИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ


This document is available in  PDF   format.