PDF
 
 
 
 
 

CCJE(2006)OP8LT 10 November 2006

KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) - NUOMONö NR. 8 (2006) KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) EUROPOS TARYBOS MINISTRŲ KOMITETO DöMESIUI DöL TEISöJŲ VAIDMENS UŽTIKRINANT TEISöS NORMŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS PUSIAUSVYRĄ KOVOS SU TERORIZMU KONTEKSTE


This document is available in  PDF   format.