PDF
 
 
 
 
 

CCJE(2003)OP4LT 27 November 2003

KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) - NUOMONö NR. 4 KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) EUROPOS TARYBOS MINISTRŲ KOMITETO DöMESIUI DöL TINKAMO TEISöJŲ ĮVADINIO MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KöLIMO DARBO METU NACIONALINIU IR EUROPOS LYGIU


This document is available in  PDF   format.