PDF
 
 
 
 
 

CCJE(2002)OP3LT 19 November 2002

KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) - NUOMONö NR. 3 (2002) KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) EUROPOS TARYBOS MINISTRŲ KOMITETO DöMESIUI DöL PROFESINIO TEISöJŲ ELGESIO, YPAČ ETIKOS, TEISöJO PAREIGOMS NETINKAMO ELGESIO, NEŠALIŠKUMO PRINCIPŲ IR TAISYKLIŲ


This document is available in  PDF   format.