PDF
 
 
 
 
 

CCJE(2001)OP2LT 23 November 2001

KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) - NUOMONö NR. 2 (2001) KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) EUROPOS TARYBOS MINISTRŲ KOMITETO DöMESIUI DöL TEISMŲ FINANSAVIMO IR JO VALDYMO, REMIANTIS TEISMŲ SISTEMOS VEIKSMINGUMU IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS 6 STRAIPSNIU


This document is available in  PDF   format.