PDF
 
 
 
 
 

CCJE(2001)OP1LT 23 November 2001

KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) - NUOMONö NR. 1 (2001) KONSULTACINö EUROPOS TEISöJŲ TARYBA (CCJE) EUROPOS TARYBOS MINISTRŲ KOMITETO DöMESIUI DöL TEISMŲ SISTEMOS NEPRIKLAUSOMUMO IR TEISöJŲ NENUŠALINIMO NUO PAREIGŲ STANDART(REKOMENDACIJA NR. R (94) 12 DöL TEISöJŲ NEPRIKLAUSOMUMO, JŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO IR VAIDMENS, VEIKLOS BEI KITŲ TARPTAUTINIŲ STANDARTŲ TINKAMUMO ESAMOMS ŠIŲ SRIČIŲ PROBLEMOMS)


This document is available in  PDF   format.